Projectes

Projectes

L’Estudi General Lul·lià té l’objectiu d’esdevenir un centre cultural independent en el centre de Palma, amb els següents projectes com a pilars: