Projectes

Llull Lab o Laboratori Llull

Es tracta d’una iniciativa de l’Estudi General Lul·lià que vol impulsar un laboratori, un espai d’experimentació i exposició amb voluntat clara de generar un impacte en la societat, que consideri les múltiples relacions que s’estableixen entre les arts i les ciències més actuals, amb el pensament de Ramon Llull, el filòsof mallorquí de gran influència en els segles XIII i XIV i d’enorme repercussió en els segles posteriors.

Que el Llull Lab tengui la seu a Mallorca potencia diferents aspectes: l’autoritat d’una figura històrica universal com Ramon Llull, el model de coneixement en xarxa del qual resulta de cada vegada més contemporani i ha de resultar un focus d’atracció indubtable, quan els models de transmissió cultural cerquen impactar i obrir-se a societats heterogènies. D’altra banda Mallorca és alhora un lloc aïllat dels grans nuclis urbans, el que pot facilitar la concentració i cert esperit contemplatiu, imprescindible per a l’estudi i la investigació, però connectat de manera privilegiada amb les principals capitals europees.

Ramon Llull és el creador del sistema de pensament conegut com a “Ars magna”, un mètode de coneixement en el qual convergeixen distints sabers del seu temps: filosofia, teologia, medicina i dret, entre d’altres disciplines. Mitjançant el llenguatge de la “Ars combinatoria” relacionava diferents conceptes i aquesta unitat dels diferents sabers de l’època, a través de la raó, la demostració i el diàleg, havia de conduir a la pau entre les religions.

Llull Lab vol continuar posant en pràctica el mètode lul·lià i ser un espai de debat del nostre temps, entès com a model o mètode d'investigació universal, que utilitza les ciències, les arts, les noves tecnologies i els mitjans de comunicació emergents, el contingut del qual es vagi alimentant de materials procedents de pràctiques artístiques i docents: instal·lacions, debats, dansa, teatre, exposicions, debats, seminaris, etc., i de la necessitat real de diàleg i argumentació raonada per tal d’aproximar-nos al sentit més genuí de l’humà en la seva dimensió unitària entre l'intel·lectual, moral i social.

La idea del projecte és i està liderada pel professor Amador Vega, catedràtic de Filosofia de la Universitat Pompeu Fabra, i està coordinat per Sílvia Ventayol, doctora en Humanitats.

Llull Lab o Laboratori Llull