Qui som

Història

L’Estudi General Lul·lià de Mallorca és una institució de llarga tradició, hereva de l’Estudi General medieval, nascut a l’empara de l’Estatut de Còrdova de 1483,  i de la Reial i Pontifícia Universitat Literària de Mallorca, la qual actualment té la forma jurídica d’associació cultural sense afany de lucre.

Atesos els estatuts actuals té com a objectiu:

  1. L’acció social i la investigació, el foment i el desenvolupament de la ciència i cultura de Mallorca; i
  2. L’estudi i la difusió de l’obra, figura i pensament de Ramon Llull.

L’any 1950 es va refundar l’Estudi General Lul·lià amb el propòsit d’iniciar el camí cap a l’establiment dels estudis universitaris a Mallorca, dependents en primera instància de la Universitat de Barcelona. Amb la creació de la Universitat de les Illes Balears l’any 1978 es tancava un cicle i l’Estudi General Lul·lià havia d’adquirir noves funcions, i encara més després de la creació de l’Escola Oficial d’Idiomes, el 1986.

La institució: notes històriques

1483
Creació de l’Estudi General de Mallorca mitjançant privilegi de Ferran II.
1561
Adquisició del primer edifici seu de l’Estudi General per part dels jurats.
1673
Bul•la del papa Climent X de reconeixement de l’Estudi General de Mallorca com Reial i Pontifícia Universitat Literària de Mallorca, amb quatre facultats.
1692
Redacció dels estatuts de la institució. Així l’Estudi General esdevenia universitat.
1697
Carles II promulga les “Constitucions, el Statuts i Privilegis de la Universitat Lul·liana de Mallorca”. Així es constitueix definitivament la Pontifícia, Reial i Lul·liana Universitat Literària de Mallorca.
1769
Després de l’expulsió dels jesuïtes la universitat va passar a l’edifici de Monti-sion.
1778
Es crea la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País, amb seu a l’Estudi General Lul·lià fins a la desaparició en els anys 70 del segle XX.
1816
La universitat torna a l’edifici del carrer de Sant Roc, fins aleshores ocupat per la Societat Econòmica d’Amics del País.
1950
Es constitueix un Patronat per a la reconstrucció de l’edifici de l’Estudi General Lul·lià sobre el solar de l’antiga Universitat cedit per l’Ajuntament de Palma. La construcció es va realitzar en tres fases entre els anys 1950 i 1972.
Història #0
icon
Història
Història #1
icon
Història
Història #2
icon
Història
Història #3
icon
Història
Història #4
icon
Història
Història #5
icon
Història
Història #6
icon
Història