Condicions de compra

Condicions de compra

Condicions de venda d'entrades

 • L’Estudi General Lul·lià es reserva el dret de fer modificacions en la programació, dates, horaris, programes i artistes, ja sigui a petició dels artistes o per motius aliens. Només en el cas de cancel·lació de l’esdeveniment es reemborsarà íntegrament el preu de les localitats adquirides.
 • Les localitats comprades no es podran canviar ni retornar.
 • Promotors externs: En els actes organitzats per promotors externs, s’haurà de consultar la normativa i les condicions expressades pel promotor que els hagi organitzat.

Condicions de compra de cursos d'idiomes

 • La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui realitzar. Es retornarà l'import de la matrícula només en els casos de no admissió de l'estudiant o anul·lació del curs. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import de la matrícula. Només es consideraran els casos següents amb documentació que ho justifiqui:
  • Malaltia greu justificada amb certificat mèdic oficial.
  • Modificació inesperada i important de les condicions laborals o familiars de l’alumne.
 • Per dissenyar aquests ensenyaments, l’Estudi General Lul·lià utilitza com a referència el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 • Els alumnes s'agrupen homogèniament als nivells mitjançant una prova d'anivellament a principi de curs amb un màxim de 12 alumnes per aula.
 • Certificat d’assistència. Els cursos donen dret a un certificat d’assistència en què s’inclou el nivell de llengua del curs i el nombre d’hores realitzades. Per això, cal haver assistit a un 80% de les classes impartides.


Normes de l'estudi General Lul·Lià

 • Dret d’admissió. L’Estudi General Lul·lià es reserva el dret d’admissió. L’EGL posa a disposició del públic que els sol·liciti els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per a qualsevol queixa i/o comentari.
 • Accés al recinte. Es prega puntualitat. Segons el tipus d’acte es pot no permetre l’entrada un cop començat. Caldrà seguir les indicacions del conserje o responsable de sala, que informarà de les possibilitats d’accés.
 • Silenci. Cal desconnectar els telèfons mòbils o bé silenciar-los abans d’entrar a les sales i atenuar la intensitat lumínica de les pantalles. Es recomana evitar el mode vibració i l’ús del telèfon mòbil. Cal desconnectar tot tipus d’alarmes.
 • Aliments i begudes. Es prohibeix entrar a les sales amb begudes o menjar.
 • Animals. Llevat els gossos d’assistència, està prohibit entrar a l’Estudi General amb animals.
 • No es pot fumar. En aplicació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, no és permès de fumar en tot el recinte de l’Estudi General Lul·lià.
 • Menors d’edat. Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult.